Cập nhật pháp lý

Jan 02 2018

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT (“Thông tư 33”) quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (“Nghị định 01”) ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Jan 02 2018

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP đề ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được quy định như sau:

Jan 02 2018

Khi nhận thấy tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Tổ Chức Tín Dụng”) lâm vào một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt theo quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét việc áp dụng can thiệp sớm, cụ thể:

Dec 14 2017

Từ ngày 01/01/2018, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước sẽ có hiệu lực.

Dec 14 2017

Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày cơ sở kinh doanh được cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định, cơ quan Công an có thẩm quyền sẽ thực hiện chế độ hậu kiểm đối với các cơ sở kinh doanh.

Dec 14 2017

Từ ngày 01/01/2018, Nghị định 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển (i) doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đã được ban hành.

Nov 29 2017

Vào ngày 25/10/2017, Thông tư 115/2017/TT-BTC (“Thông tư 115”) hướng dẫn hoạt động giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán đã được ban hành và thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC (“Thông tư 13”) từ ngày 08/12/2017.

Nov 29 2017

Ngày 01/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP (“Nghị định 119”), thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 (“Nghị định 80”) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định 119 có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

Nov 29 2017

Việc gỡ bỏ các vướng mắc liên quan đến bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là một trong các điều kiện theo quy định pháp luật để nhà ở hình thành trong tương lai có thể được đưa vào giao dịch mua bán. Do đó, vào ngày 29/9/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 13/2017/TT-NHNN (“Thông Tư 13”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng (“Thông Tư 07”), trong đó hướng dẫn cụ thể các điều kiện, thủ tục bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (“Ngân Hàng”).

Nov 13 2017

Ngày 17/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (“Nghị định 116”). Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, nhập khẩu ô tô và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng các điều kiện và xin cấp các giấy phép theo quy định tại Nghị định 116.

Nov 13 2017

Để có thể được phép vào chơi tại các Điểm kinh doanh casino thí điểm cho người Việt Nam vào chơi, người Việt Nam cần chứng minh có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi. 

Nov 01 2017

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 101/2017/TT-BTC (“Thông tư 101”) có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017, hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (“Nghị định 06”). Theo đó, trình tự thành lập cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát cuộc đua đã được cụ thể hóa.

Oct 27 2017

Ngày 16/10/2017, Chính phủ ban hành nghị định 115/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành việc nộp tiền bảo đảm thi hành án của pháp nhân thương mại theo quy định tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 12/2017/QH14 và Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 (“Nghị định 115”).

Oct 25 2017

Ngày 22/9/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC (“Thông tư 95”) về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP (“Nghị định 71”) ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Oct 25 2017

Kể từ ngày 06/10/2017, Thông tư số 89/2017/TT-BTC (“Thông tư 89”) của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao tại (“Nghị định 35”) đã có hiệu lực.

Oct 20 2017

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018 (“Quyết định 3610a/QĐ-BCT”).

Oct 20 2017

Ngày 14/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP (“Nghị định 67”) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (“Nghị định 106”).

Oct 20 2017

Vào ngày 01/09/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP (“Nghị định 102”) thay thế cho Nghị định số 83/2010/NĐ-CP nhằm điều chỉnh một số nội dung và quy định phù hợp hơn với nội dung các luật, bộ luật được ban hành trong thời gian qua về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Sep 28 2017

Cụ thể, kể từ ngày 01/11/2017, một số điều kiện áp dụng đối với kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP sẽ được bãi bỏ

Sep 28 2017

Từ ngày 01/01/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bắt buộc.