Một số quy định thay đổi về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo nghị định 39/2018/NĐ-CP

Ngày 11 tháng 3 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009, trong đó có nhiều sự thay đổi như quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và những hỗ trợ về chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo,...

Theo đó, Nghị định phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa thành quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, việc phân loại quy mô dựa trên số lượng người lao động tham gia BHXH bình quân của năm, doanh thu và mức vốn của doanh nghiệp, trước đây, chỉ có tiêu chí tổng số lao động bình quân và vốn. Lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì mức độ của tiêu chí xác định là khác nhau. Ví dụ, đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ, các tiêu chí được xác định dưới đây:

i. Doanh nghiệp siêu nhỏ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá mười (10) người và tổng doanh thu của năm không quá 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ Việt Nam Đồng) hoặc tổng nguồn vốn không quá 3.000.000.000 VNĐ (ba tỷ Việt Nam Đồng) (trước đây không phân loại dựa vào vốn).

ii. Doanh nghiệp nhỏ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá năm mươi (50) người và tổng doanh thu của năm không quá 100.000.000.000 VNĐ (một trăm tỷ Việt Nam Đồng) hoặc tổng nguồn vốn không quá 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ Việt Nam Đồng) (trước đây là 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ Việt Nam Đồng) trở xuống).

iii. Doanh nghiệp vừa: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá một trăm (100) người và tổng doanh thu của năm không quá 300.000.000.000 VNĐ (ba trăm tỷ Việt Nam Đồng) hoặc tổng nguồn vốn không quá 100.000.000.000 VNĐ (một trăm tỷ Việt Nam Đồng).

Ngoài ra, Nghị định còn khuyến khích bằng việc hướng dẫn chi tiết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhằm khuyến khích loại hình doanh nghiệp này kinh doanh quy cũ hơn, từ đó dễ tiếp cận được nguồn vốn và thị trường bên ngoài, giúp doanh nghiệp tiến tới chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ quy định sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; miễn thuế môn bài trong ba (03) năm đầu ….

Các quy định về hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng thay đổi so với trước đây. Trước đây quy định hỗ trợ thể hiện tính cục bộ và chung chung khó thực hiện như hỗ trợ về mặt bằng, chính sách vay vốn, hoạt động xúc tiến thương mại, vì những hỗ trợ này tùy thuộc vào khả năng của từng địa phương và hiệu quả làm việc của các Bộ ban ngành cho từng sự kiện. Tại Nghị định mới này, việc hỗ trợ thể hiện tính định hướng, tư vấn và tổ chức sắp xếp lại mạng lưới doanh nghiệp quy mô hơn, có sự thống nhất trên toàn quốc và thể hiện tính chính sách về pháp luật nhiều hơn là nhưng quy định tủn mủn so với trước đây.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2018.