Hồ Chí Minh - Trụ sở chính

Phòng 501, Tòa nhà An Nhất, 256 Nguyễn Thị Minh Khai

Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-8) 3930 8872  – Fax: (84-8) 3930 8873