Hội Thảo Chuyên Sâu Về Quản Lý Rủi Ro Pháp Lý Trong Đầu Tư Kinh Doanh Và Phương Thức Hòa Giải Quốc Tế Trong Thời Kỳ Chiến Tranh Thương Mại 2019
Admin - 28/10/2019

Sắp tới, Trung tâm Hoà giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC và Viện Nghiên Cứu Giải Quyết Tranh Chấp Quốc Tế và Quản Trị Rủi Ro (IDRRMI) sẽ hợp tác tổ chức hội thảo quốc tế đầu tiên về hoà giải thương mại tại Việt Nam diễn ra vào ngày 21/11/2019 tại TP. Hồ Chí Minh. Tham gia hội thảo lần này, DIMAC đồng hành với vai trò là nhà tài trợ Đồng và luật sư thành viên của DIMAC – ông Dương Quốc Thành cùng với hơn 20 diễn giả là các luật sư, chuyên gia uy tín đầu ngành trong nước và quốc tế sẽ tham gia chia sẻ các chủ đề chính liên quan đến đầu tư kinh doanh và hoà giải thương mại. Nôi dung buổi hội thảo cụ thể bao gồm những chủ đề chính như sau:  

  • Phòng ngừa rủi ro và quản lý các xung đột;
  • Thực tiễn hoà giải thương mại tại Việt Nam và trên thế giới;
  • Vai trò của luật sư trong quá trình hoà giải thương mại;
  • Thủ tục hoà giải thương mại theo quy tắc của UNCITRAL, ICC và ISCID;
  • Hoà giải đầu tư trong khuôn khổ một số Hiệp định EVFTA, TP CPP và RCEP;
  • Thi hành Văn bản về kết quả hoà giải thành (MSA) theo CPC 2015, cơ chế liên thông Trọng tài - Hoà giải - Trọng tài và Công ước Singapore về hoà giải.

Quý độc giả quan tâm vui long xem thông tin chi tiết tại: http://viac.vn/su-kien/[tp-.-hcm]-khoa-dao-tao-chuyen-sau-ve-quan-ly-rui-ro-phap-ly-trong-dau-tu-kinh-doanh-va-phuong-thuc-hoa-giai-quoc-te-trong-thoi-ky-chien-tranh-thuong-mai-a1619.html

Copyright@2018 DIMAC. All Rights Reserved

Follow us

facebook.comLinkedintwitter.comyoutube.com